Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
PETI

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
PETI

Iarradh tuairim

Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

2018/2168(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PETI

Iarradh tuairim

Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

2018/0166(APP) An nós imeachta maidir le toiliú
PETI

Iarradh tuairim

Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

2016/0403(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PETI

Iarradh tuairim

Directive of the European parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....

2016/0402(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PETI

Iarradh tuairim

Enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System

2016/0398(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PETI

Iarradh tuairim

Coordination of social security systems

2016/0397(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PETI

Iarradh tuairim

Amendment to Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents

2011/0073(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PETI

Iarradh tuairim