Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Appointment of a Member of the European Commission - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
REGI

Coiste freagrach

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
REGI

Iarradh tuairim

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

2019/2023(BUD) An nós imeachta buiséadach
REGI

Iarradh tuairim

Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

2019/0070(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
REGI

Iarradh tuairim

Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

2018/2168(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
REGI

Iarradh tuairim

Establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

2018/0216(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim

Financing, management and monitoring of the common agricultural policy

2018/0217(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

2018/0218(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim

Establishment of the Reform Support Programme

2018/0213(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim