Tuarascálacha


A luaithe a bheidh dréacht-thuarascáil curtha faoi bhráid an choiste, tugtar an deis do na comhaltaí leasuithe a mholadh roimh sprioc am áirithe. Déantar leasuithe beartaithe a phlé ansin agus vótáiltear orthu sa choiste. A luaithe a bheidh dréacht-tuarascáil leasaithe agus vóta críochnaithe caite, is tuarascáil í agus tíolacfar í sa seisiún iomlánach. Léiríonn an leathanach seo na tuarascálacha arna gcríochnú sa choiste.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

TUARASCÁIL maidir le fíorú na ndintiúr

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

LEASUITHE

TUARASCÁIL ar an togra maidir le Leas-Chathaoirleach an Bhoird Réitigh Aonair a cheapadh

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

TUARASCÁIL ar an togra maidir le comhalta den Bhord Réitigh Aonair a cheapadh

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

TUARASCÁIL ar an togra maidir le comhalta den Bhord Réitigh Aonair a cheapadh

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cheapachán Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI