Nuacht is déanaí

The next SEDE meeting

16-05-2018 - 09:54
SEDE meeting room on 17 June 2015

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí an lae inniu

15:00 / 18:30 Tosaithe SEDE

Leabharlann Ilmheán

Níl aon doiciméad ar fáil

Focal Fáilte

Anna Fotyga, SEDE Chair

Tá ár síocháin agus ár sábháilteacht, nithe nár cheart talamh slán a dhéanamh díobh riamh, faoi bhagairt arís is arís eile ag imeachtaí atá ag tarlú ar ár dtairseach agus níos faide i gcéin. Leagtar amach sa Chonradh ar an Aontas Eorpach an bunús dlithiúil atá ag Ballstáit chun beart éifeachtach a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí seo i gcomharsanacht AE.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc