Nuacht is déanaí

The next SEDE meeting

12-03-2018 - 12:11
SEDE meeting room on 17 June 2015

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí an lae inniu

Níl aon chraoladh ann inniu

Leabharlann Ilmheán

22-03-2018 - 09:11
SEDE AFET Cruinniú

Focal Fáilte

Anna Fotyga, SEDE Chair

Tá ár síocháin agus ár sábháilteacht, nithe nár cheart talamh slán a dhéanamh díobh riamh, faoi bhagairt arís is arís eile ag imeachtaí atá ag tarlú ar ár dtairseach agus níos faide i gcéin. Leagtar amach sa Chonradh ar an Aontas Eorpach an bunús dlithiúil atá ag Ballstáit chun beart éifeachtach a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí seo i gcomharsanacht AE.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc