Dréacht-tuarascálacha


Féadfar iarraidh ar choistí tuarascáil a dhréachtú maidir le saincheisteanna reachtaíochta nó neamhreachtaíochta. De ghnáth, iarrfar ar an gcoiste tuarascáil a dhréachtú ar shaincheist áirithe, nuair a bhaineann sé le réimse beartais ina bhfuil sé inniúil. In imthosca áirithe, áfach féadfaidh coiste tuarascáil a dhéanamh ar a thionscnamh féin. I gcás gach tuarascála roghnaítear rapóirtéir, atá freagrach as dréachtú na tuarascála, as measc chomhaltaí an choiste. A luaithe a scríobhfar dréacht-thuarascáil tíolactar é agus pléitear é i gcruinnithe coiste, agus féadfaidh comhaltaí leasuithe a mholadh más mian leo. Léiríonn an leathanach seo téacsanna na dréachtuarascála roimh leasuithe.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na dréacht-tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 20-11-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/96/AE maidir le bainistiú sábháilteachta bonneagair bóthair

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 25-10-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length in case of cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 09-11-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta cuíchóirithe chun dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an ngréasán tras-Eorpach iompair a chur i gcrích

17-09-2018 TRAN_PR(2018)627834 PE 627.834v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 16-10-2018

DRÉACHTMHOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais agus a Bhallstát, Prótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

12-09-2018 TRAN_PR(2018)626929 PE 626.929v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 12-10-2018

  DRAFT REPORT on Autonomous driving in European Transport

20-07-2018 TRAN_PR(2018)623787 PE 623.787v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 12-09-2018

Doiciméid sa sainchomhad TRAN/8/13335

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014

13-07-2018 CJ05_PR(2018)625415 PE 625.415v01-00
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN, Marian-Jean MARINESCU, Pavel TELIČKA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-09-2018

Doiciméid sa sainchomhad CJ05/8/14001

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 18-07-2018

Doiciméid sa sainchomhad TRAN/8/12125

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-10-2018

Doiciméid sa sainchomhad TRAN/8/11610

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union and its Member States, of a Protocol amending the Agreement on Air Transport between Canada and the European Community and its Member States, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-06-2018

Doiciméid sa sainchomhad TRAN/8/00368