Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation supplementing and amending Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels, hydrogen supply for road transport and natural gas supply for road and waterborne transport and repealing Delegated Regulation (EU) 2018/674

2019/2794(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Commission Delegated Directive supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council as regards the standards for competences and corresponding knowledge and skills, for the practical examinations, for the approval of simulators and for medical fitness

2019/2780(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, as regards the transmission deadlines and adaptation of Annexes I and II

2019/2778(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

2019/2763(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Common Aviation Area Agreement between the EU and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

2010/0186(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach

Proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, and on the provisional application of an Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway

2019/0126(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

2019/0108(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN

Coiste freagrach

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

2019/0107(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services

2019/0044(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on civil aviation safety

2018/0155(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach