Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Proposition de virement de crédits DEC 23/2018 - Section III - Commission

2018/2231(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Virement de crédits DEC 24/2018 - Section III - Commission

2018/2232(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia

2018/2230(BUD) An nós imeachta buiséadach
BUDG

Inese VAIDERE [PPE]

Coiste freagrach

Transfer of appropriations 3/2018 - European Ombudsman

2018/2229(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations No 1/2018 - European External Action Service

2018/2228(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres

2018/0328(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ITRE

Coiste freagrach

Discontinuing seasonal changes of time

2018/0332(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN

Coiste freagrach

Transfer of appropriations INF 2/2018 - Committee of the Regions

2018/2227(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations V/AB-10/C/18 - European Court of Auditors

2018/2226(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations DEC 20/2018 - Section III – Commission

2018/2224(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach