Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Regulation amending annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlormequat in cultivated fungi

2019/2706(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,5 dichlorobenzoic acid methylester, mandipropamid and profoxydim in or on certain products

2019/2705(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach

Commission delegated decision supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance of balustrade kits and railing kits intended to be used in construction works solely to prevent falls and not submitted to vertical loads from the structure

2019/2660(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
IMCO

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the deployment and operational use of cooperative intelligent transport systems

2019/2651(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

Coiste freagrach

Transfer of appropriations INFO 01/2018 - Section III - Commission

2018/2242(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Marketing and use of explosives precursors

2018/0103(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

[S&D]

Coiste freagrach

Quality of water intended for human consumption (recast)

2017/0332(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

Coiste freagrach

Proposal for transfer of appropriations INF 3/2017 - EEAS

2017/2267(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Proposal for transfer of appropriations INF 8/2016 - Committee of the Regions

2016/2287(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations - 2016 budget - Euratom Supply Agency (ESA)

2016/2207(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach