Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Règlement de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

2019/2709(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach

Commission Regulation amending annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlormequat in cultivated fungi

2019/2706(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the removal from the Union list of the flavouring substance furan-2(5H)-one

2019/2708(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach

Draft amending budget no 2 to the general budget - Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

2019/2022(BUD) An nós imeachta buiséadach
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

2019/2707(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

2019/0108(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN

Coiste freagrach

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

2019/0107(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN

Coiste freagrach

Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

2019/0099(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework

2019/0096(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
ECON

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,5 dichlorobenzoic acid methylester, mandipropamid and profoxydim in or on certain products

2019/2705(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ENVI

Coiste freagrach