Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
IMCO

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

2018/2983(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

2018/0415(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Annexes I and V to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of hazardous chemicals

2018/2982(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ENVI

Coiste freagrach

Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals (SDGs)

2018/2279(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
ENVI DEVE

Coiste freagrach

Rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020

2018/0414(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Coiste freagrach

Conclusion of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

2018/0409(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Transfer of appropriations No 3/2018 - Section IX – European Data Protection Supervisor

2018/2278(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

Coiste freagrach

Colombian Anti-Dumping measures on frozen fries from Belgium, Germany and the Netherlands

2018/2981(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Annex VI to Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community

2018/2966(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
TRAN

Coiste freagrach