Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Transfer of appropriations DEC 1/2018 - European Economic and Social Committee

2018/2253(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations INF 2/2018 - European Economic and Social Committee

2018/2252(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations V/AB-13/A/18 - European Court of Auditors

2018/2250(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations V/AB-12/A/18 - European Court of Auditors

2018/2249(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations V/AB-11/C/18 - European Court of Auditors

2018/2248(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Request for waver of the immunity of Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Díolúine
JURI

Coiste freagrach

Transfer of appropriations INFO 01/2018 - Section III - Commission

2018/2242(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
PECH

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation specifying details of implementation of the landing obligation for certain demersal fisheries in the North Sea for the period 2019-2021

2018/2895(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
PECH

Coiste freagrach