Početna stranica

 
Glavna događanja
 
DEVE meeting 23 September: Ebola, Budget 2015, Climate Change, Sakharov Prize

On Tuesday, 23 September 2014, Members of the Committee on Development will take a close look into the actions which the EU and other international actors have taken and still need to take to respond more effectively to the Ebola outbreak in Western Africa. The ambassador of Liberia and representatives of humanitarian organisation, the WHO and EU institutions will be present (10:30-12:30). In the afternoon, Members will vote on the committee’s opinion on the 2015 EU budget and discuss the forthcoming UN Climate Change conference in Lima. The day will close with the presentation of nominees for the 2014 Sakharov Prize for Freedom of Thought which is organised jointly with the Foreign Affairs committee and the subcommittee on Human Rights.

 
Daljnje informacije
 
DEVE Meeting 3 September: post-2015, Gaza, Iraq, Ebola and Budget

The Development committee’s first meeting after the summer recesses will take place on Wednesday 3 September 2014. MEPs will vote on 2015 EU budget lines for development and humanitarian aid. In the morning, Members will discuss the humanitarian crisis in Gaza and the sustainable development goals replacing the MDGs after 2015. The afternoon will be devoted to the budget and an encounter with Humanitarian Aid Commissioner Georgieva, focussing on crises in the Central African Republic, Iraq, South Sudan, Syria and Ukraine, and the Ebola outbreak in Western Africa.
 
ROOM CHANGE: Please note that the meeting will take place in room Alitiero Spinelli 3G-3.

   
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place on 22 July.

   
Latest DEVE studies: Political dialogue on human rights; Humanitarian aid

Two studies commissioned by the Committee on Development have recently become available:

The aim of the first study is to assess the comprehensiveness and effectiveness of the EU's political dialogue on Human Rights under Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement with the Group of African, Caribbean and Pacific countries (ACP).
 
Secondly, the in-depth analysis examines humanitarian aid in the light of the forthcoming, first-ever World Humanitarian Summit to be held in Istanbul (Turkey) in May 2016.

   
 
Najnovija priopćenja za tisak
Prikaži sve  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Odbor nadležan za:
 
1. promicanje, provođenje i nadzor politike Unije na području razvoja i suradnje, uključujući:
(a) politički dijalog sa zemljama u razvoju, kako na bilateralnoj razini tako i u okviru relevantnih međunarodnih organizacija i međuparlamentarnih foruma,
(b) pomoć i sporazume o suradnji sa zemljama u razvoju, naročito nadzor nad učinkovitim financiranjem pomoći i ocjenjivanjem rezultata, uključujući i u vezi s iskorjenjivanjem siromaštva,
(c) praćenje odnosa između politika država članica i politika koje se provode na razini Unije;
(d) promicanje demokratskih vrijednosti, odgovornog upravljanja i ljudskih prava u zemljama u razvoju;
(e) provedbu, praćenje i unapređivanje usklađenosti politika u odnosu na razvojnu politiku;
 
2. svo zakonodavstvo, programiranje i nadzor mjera provedenih u okviru instrumenta za razvojnu suradnju, Europskog razvojnog fonda (EDF) – u uskoj suradnji s nacionalnim parlamentima – i instrumenta za humanitarnu pomoć, kao i sva pitanja povezana s humanitarnom pomoći u zemljama u razvoju te politiku na kojoj se temelje;
3. pitanja vezana za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a te odnose s nadležnim tijelima;
4. pitanja koja se tiču prekomorskih zemalja i područja;
5. sudjelovanje Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima.
 
Odbor usklađuje rad međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava u okviru svoje nadležnosti.
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Dobrodošli na mrežne stranice Odbora za razvoj (DEVE). Od srpnja 2014. imam čast predsjedati Odborom.
 
Gotovo milijarda ljudi diljem svijeta živi u teškom siromaštvu. Još je mnogo više onih koji su suočeni s glađu i bolešću i nemaju pristup zdravstvenoj skrbi ili obrazovanju. No naporima za globalni razvoj u okviru Milenijskih razvojnih ciljeva postignut je mjerljiv napredak te su u posljednjih nekoliko godina milijuni ljudi izbavljeni iz siromaštva. Međutim, u isto smo vrijeme svjedoci sve većih nejednakosti i moramo pronaći način kako iskoristiti ekonomski rast za dobrobit većeg broja ljudi.
 
Doprinos je EU-a u podupiranju razvoja ključan, a važan su element toga podrška i nadzor Parlamenta. Naš odbor sudjeluje u odlučivanju o proračunu za pomoć EU-a, pomno pratimo Europsku komisiju, Službu za vanjsko djelovanje i sve koji se koriste fondovima za pomoć EU-a te zahtijevamo bolju usklađenost između država donatora i agencija. Sudjelujemo u donošenu zakona kojima se utvrđuje okvir za pomoć EU-a za razvoj. Također se sastajemo s dužnosnicima, dionicima i stručnjacima iz cijelog svijeta kako bismo razgovarali o rješenjima i saznali što je doista potrebno na terenu. Pozivam vas da redovito provjeravate novosti i objave, pregledavate dokumente sa sjednica ili čak uživo gledate sjednice našeg odbora.
 
Linda McAvan