Izvješća


Nakon što se nacrt izvješća podnese odboru, članovi odbora imaju mogućnost do određenoga roka predlagati izmjene. O prijedlozima izmjena u odboru se zatim raspravlja i glasuje. Nakon što je izmijenjen i o njemu održano konačno glasovanje, nacrt izvješća postaje izvješće koje se zatim predstavlja na plenarnoj sjednici. Na ovoj stranici nalaze se završne verzije izvješća koje je sastavio odbor.
Za sva dostupna izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

IZVJEŠĆE o zahtjevu za savjetovanje o povlasticama i imunitetima Alfonsa Luigija Marre

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA