Najnovije vijesti

Next LIBE Committee meetings

02-02-2018 - 10:16
European Parliament calendar 2015

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Sljedeći prijenosi

19-02-2018 15:00 / 18:30 LIBE
20-02-2018 09:00 / 11:30 LIBE
20-02-2018 11:30 / 12:30 FEMM LIBE
20-02-2018 14:30 / 18:30 LIBE

Multimedijalna knjižnica

01-02-2018 - 14:04
LIBE Sjednica
01-02-2018 - 10:32
LIBE Sjednica
01-02-2018 - 09:07
LIBE DEVE AFET Sjednica

Riječi dobrodošlice

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kao predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na ovoj internetskoj stranici.

Odbor LIBE odgovoran je za veliku većinu zakonodavstva na području politika pravosuđa i unutarnjih poslova te za demokratski nadzor nad njima. Pri obavljanju svojih zadataka osigurava potpuno poštovanje Povelje o temeljnim pravima unutar EU-a i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava te jačanje europskog građanstva.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

Poveznice