Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 8. listopada 2019.

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. listopada 2019.

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00
LIBE AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00
JURI AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019.

25-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.218v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 3. rujna 2019.

03-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-03_1 PE640.638v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 AFCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.678v01-00
AFCO