Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Opinion on the activities of the European Ombudsman - annual report 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

  DRAFT OPINION on the implementation of the common security and defence policy - annual report 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2019

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00
AFCO

Pascal DURAND

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 8. listopada 2019.

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. listopada 2019.

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00
LIBE AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00
JURI AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019.

25-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.218v01-00
AFCO