Najnovije vijesti

Next AFET Meeting

10-01-2017 - 09:43
AFET meeting

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Sljedeći prijenosi

24-01-2017 09:00 / 12:30 AFET
24-01-2017 15:00 / 18:30 AFET

Multimedijalna knjižnica

12-01-2017 - 11:25
ENVI AFET Sjednica
09-01-2017 - 15:21
AFET Sjednica
09-01-2017 - 14:15
AFET CULT Sjednica

Riječi dobrodošlice

AFET Chair

Dobro došli na internetsku stranicu Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, koji ima ključnu ulogu u osmišljavanju i provođenju vanjske politike EU-a. Mi odlučujemo o načinu na koji se koriste europska financijska sredstva u svrhu promicanja interesa i vrijednosti EU-a u inozemstvu i nadziranjem procesa proširenja određujemo budući izgled Unije. Naša je potpora nužna za sve međunarodne sporazume kojima se utvrđuje uloga EU-a u svijetu, posebno za sporazume o pridruživanju i okvirne sporazume koje Unija sklapa sa širokom lepezom globalnih partnera. Povrh toga, Odbor pomno prati rad drugih institucija EU-a, posebno Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, kako bi zajamčio da se interesi naroda Europe uvijek nalaze u prvom planu naše zajedničke vanjske politike. U okviru parlamentarne diplomacije također aktivno sudjelujemo u uspostavljanju i nadograđivanju odnosa s ključnim saveznicima. Takvim dugotrajnim odnosima doprinosimo razvoju globalnih standarda i propisa i brinemo se za to da se zakonodavstvo EU-a izrađuje na način koji mu omogućava lako uklapanje u globalni poredak.

Ovlasti i nadležnostiKontakt

Poveznice