Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Next AGRI meeting

The next ComAGRI meeting will take place on 3 and 4 September in Brussels:
 
Wednesday 3 September: 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30 (in camera from 17:30 to 18:30)
Meeting room: JAN 6Q2
 
Thursday 4 September: 9:00 - 12:30 (in camera from 11:00 to 12:30)
Meeting room: JAN 4Q2
 
Meetings are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu
 

   
 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. djelovanje i razvoj zajedničke poljoprivredne politike;
2. ruralni razvoj, uključujući djelatnosti relevantnih financijskih instrumenata;
3. zakonodavne propise o:
(a) veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i hrani za životinje pod uvjetom da
takve mjere nisu namijenjene zaštiti od opasnosti za ljudsko zdravlje,
(b) uzgoju i dobrobiti životinja;
4. poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda;
5. zalihe sirovina poljoprivrednog podrijetla;
6. Ured Zajednice za biljnu raznolikost;
7. šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.
 
Sljedeći prijenosi
 
Multimedijalna knjižnica
 
Dobro došli na internetsku stranicu Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj!
 
 

available soon