Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Next AGRI meeting: 5-6 November 2014 (Brussels)

Wednesday 5 November 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30
(coordinators meeting in camera from 11.30 to 12.30)
Thursday 6 November 2014, 9.00 – 12.30
Room: JAN 6Q2 (József Antall)
 
Access badges: send your request 5 working days before the meeting to agri-secretariat@ep.europa.eu

   
 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. djelovanje i razvoj zajedničke poljoprivredne politike;
2. ruralni razvoj, uključujući djelatnosti relevantnih financijskih instrumenata;
3. zakonodavne propise o:
(a) veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i hrani za životinje pod uvjetom da
takve mjere nisu namijenjene zaštiti od opasnosti za ljudsko zdravlje,
(b) uzgoju i dobrobiti životinja;
4. poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda;
5. zalihe sirovina poljoprivrednog podrijetla;
6. Ured Zajednice za biljnu raznolikost;
7. šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.
 
Sljedeći prijenosi
 
Multimedijalna knjižnica
 
Dobro došli na internetsku stranicu Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj!
 
 

available soon