Zastupnici

Norbert LINS
 • Norbert LINS Predsjednik
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Njemačka
 
Francisco GUERREIRO
 • Francisco GUERREIRO Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Portugal
 
Daniel BUDA
 • Daniel BUDA Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Rumunjska
 
Mazaly AGUILAR
 • Mazaly AGUILAR Potpredsjednica
 • Europski konzervativci i reformisti
 • Španjolska
 
Elsi KATAINEN
 • Elsi KATAINEN Potpredsjednica
 • Klub zastupnika Renew Europe
 • Finska
 
Clara AGUILERA
 • Clara AGUILERA Članica
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Španjolska
 
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
 
Álvaro AMARO
 • Álvaro AMARO Član
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Portugal
 
Eric ANDRIEU
 • Eric ANDRIEU Član
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Francuska
 
Attila ARA-KOVÁCS
 • Attila ARA-KOVÁCS Član
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Mađarska