Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-10_1 PE639.689v01-00
AGRI