Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizama

2019/2777(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

2019/2764(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

2018/0216(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

2018/0217(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Nadležni odbor

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

2018/0218(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Nadležni odbor

Utvrđivanje stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2016.

2016/0086(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Nadležni odbor

Stavljanje na tržište hrane od klonova životinja

2013/0434(APP) Postupak suglasnosti
AGRI

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 546/2011 u pogledu procjene učinka sredstava za zaštitu bilja na pčele

2019/2776(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
AGRI

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
AGRI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
AGRI

Upitani za mišljenje