Pretraga

Pretraži

Mišljenje o Uredbi o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u 2021. godini

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

ZAPISNIK - Utorak, 12. studenog 2019.

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00
BUDG

 

Mišljenje o financijskoj disciplini od financijske godine 2021. i Uredbi (EU) br. 1307/2013 u pogledu fleksibilnosti među stupovima za kalendarsku godinu 2020.

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019. – 2024.)

21-11-2019 BUDG_PA(2019)640655 PE640.655v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

AMANDMANI 1 – 3 - Nacrt izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER