Raspored sjednica

S ove stranice možete pristupiti rasporedu predstojećih sjednica koje se odnose na aktivnosti odbora, pretražujući ih po vrsti sjednice. Dugoročni raspored također je dostupan.

Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Odbor za promet i turizam

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S4.1

+ Coordinators

+ PRVI SASTANAK KOORDINATORA

Odbor za proračune

22-07-2019

15:00

Bruxelles : ASP - A5G-3

+ REDOVNA SJEDNICA

+ REDOVNA SJEDNICA

23-07-2019

09:00

Bruxelles : ASP - A5G-3

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

11:30

Bruxelles : ASP - A5G-3

+ Coordinators

+ BUDG Coordinators

23-07-2019

14:30

Bruxelles : ASP - A5G-3

+ Coordinators

+ Preparatory meeting to budgetary trilogue

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

22-07-2019

15:00

Bruxelles : PHS - P1A002

+ REDOVNA SJEDNICA

+ REDOVNA SJEDNICA

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

22-07-2019

15:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ REDOVNA SJEDNICA

23-07-2019

09:30

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

17:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za kulturu i obrazovanje

22-07-2019

15:00

Bruxelles : JAN - 4Q1

+ REDOVNA SJEDNICA

+ REDOVNA SJEDNICA

Odbor za regionalni razvoj

23-07-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 4Q1

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

14:30

Bruxelles : JAN - 4Q1

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

23-07-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 4Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

14:30

Bruxelles : JAN - 4Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ribarstvo

23-07-2019

09:00

Bruxelles : ASP - A3E-2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

14:30

Bruxelles : ASP - A3E-2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

23-07-2019

09:30

Bruxelles : PHS - P3C050

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

15:00

Bruxelles : PHS - P3C050

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za međunarodnu trgovinu

23-07-2019

10:30

Bruxelles : ASP - A1G-3

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING