Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 17. listopada 2019.

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 8. listopada 2019.

06-10-2019 CONT_OJ(2019)10-08_1 PE641.380v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

26-09-2019 BUDG_OJ(2019)10-03_1 PE641.307v01-00
CONT BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019. - Četvrtak, 26. rujna 2019.

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

07-07-2019 CONT_OJ(2019)07-10_1 PE639.680v01-00
CONT