Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft report Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2019

ZAPISNIK - Srijeda, 24. srpnja 2019.

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

NACRT DRUGOG IZVJEŠĆA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

NACRT DRUGOG IZVJEŠĆA o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Rok za podnošenje amandmana : 09-09-2019