Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019. - Četvrtak, 5. rujna 2019.

26-08-2019 CULT_OJ(2019)09-04_1 PE640.615v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 CULT_OJ(2019)07-10_1 PE639.692v01-00
CULT