Zastupnici

Sabine VERHEYEN
 • Sabine VERHEYEN Predsjednica
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Njemačka
 
Romeo FRANZ
 • Romeo FRANZ Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Njemačka
 
Dace MELBĀRDE
 • Dace MELBĀRDE Potpredsjednica
 • Europski konzervativci i reformisti
 • Latvija
 
Julie WARD
 • Julie WARD Potpredsjednica
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Ujedinjena Kraljevina
 
Асим АДЕМОВ
 • Asim ADEMOV Član
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Bugarska
 
Isabella ADINOLFI
 
Christine ANDERSON
 
Andrea BOCSKOR
 • Andrea BOCSKOR Članica
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Mađarska
 
Judith BUNTING
 
Gianantonio DA RE