Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 28 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 CULT_AM(2019)641115 PE641.115v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

27-08-2019 CULT_AB(2019)640620 PE640.620v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019. - Četvrtak, 5. rujna 2019.

26-08-2019 CULT_OJ(2019)09-04_1 PE640.615v01-00
CULT

 

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Rok za podnošenje amandmana : 09-09-2019

  MINUTES - Monday, 22 July 2019

22-07-2019 CULT_PV(2019)07-22-1 PE639.990v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT

 

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 CULT_PV(2019)07-10-1 PE639.753v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 CULT_OJ(2019)07-10_1 PE639.692v01-00
CULT