Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Konvencija Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima s obzirom na pitanja koja nisu povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima

2017/0166(NLE) Nezakonodavni postupci
CULT

Nadležni odbor

Proračun za 2020. – mandat za trijalog

2019/2010(BUD) Proračunski postupak
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

2018/2168(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Uspostava Programa potpore reformama

2018/0213(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
CULT

Upitani za mišljenje

Uredba Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.– 2027.

2018/0166(APP) Postupak suglasnosti
CULT

Upitani za mišljenje

Sklapanje, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima s obzirom na pitanja povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima

2017/0165(NLE) Nezakonodavni postupci
CULT

Upitani za mišljenje

Protokol o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

2017/0081(NLE) Nezakonodavni postupci
CULT

Upitani za mišljenje

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

2017/0035(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
CULT

Upitani za mišljenje

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

2016/0398(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
CULT

Upitani za mišljenje