Raspored sjednica

S ove stranice možete pristupiti rasporedu predstojećih sjednica koje se odnose na aktivnosti odbora, pretražujući ih po vrsti sjednice. Dugoročni raspored također je dostupan.

Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Odbor za razvoj

30-09-2019

15:00

Bruxelles : ASP - A1G-3

+ REDOVNA SJEDNICA

01-10-2019

09:00

Bruxelles : ASP - A1G-3

+ REDOVNA SJEDNICA

01-10-2019

14:30

Bruxelles : ASP - A1G-3

+ REDOVNA SJEDNICA

Odbor za razvoj

06-11-2019

09:00

Bruxelles : PHS - P4B001

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Bruxelles : PHS - P4B001

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Bruxelles : PHS - P4B001

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za razvoj

02-12-2019

15:00

Bruxelles : PHS - P4B001

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

09:00

Bruxelles : PHS - P4B001

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

14:30

Bruxelles : PHS - P4B001

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Raspored rada odbora