Nacrti mišljenja


Nacrt mišljenja dokument je koji sastavlja zastupnik imenovan izvjestiteljem za mišljenje. Dokument se zatim dostavlja odboru koji daje mišljenje za moguće izmjene te se stavlja na glasovanje.
Kad je riječ o zakonodavnim izvješćima, nacrti mišljenja imaju oblik amandmana na zakonodavni prijedlog Komisije, te prema potrebi sadrže kratka obrazloženja. U slučaju nezakonodavnih izvješća, nacrti mišljenja imaju oblik prijedloga koji se, ako se usvoje, prosljeđuju odboru nadležnom za sastavljanje izvješća radi uvrštenja. Na ovoj se stranici nalaze nacrti mišljenja prije nego što o njima glasuje odbor koji daje mišljenje.
Za sve dostupne nacrte mišljenja odaberite funkciju pretraživanja.

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Rok za podnošenje amandmana : 09-10-2019

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641208 PE641.208v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Rok za podnošenje amandmana : 09-10-2019

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641171 PE641.171v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Rok za podnošenje amandmana : 09-10-2019

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641172 PE641.172v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Rok za podnošenje amandmana : 09-10-2019

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Rok za podnošenje amandmana : 09-09-2019