Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE