Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 4. rujna 2017. - ponedjeljak, 4. rujna 2017.

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Wednesday 30 August 2017

30-08-2017 EMPL_OJ(2017)08-30_1 PE 609.511v01-00
EMPL

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 30 août 2017 - Mercredi 30 août 2017

30-08-2017 PECH_OJ(2017)08-30_2 PE 609.512v01-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 30. kolovoza 2017. - srijeda, 30. kolovoza 2017.

21-08-2017 ECON_OJ(2017)08-30_1 PE 609.509v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Thursday 31 August 2017

21-08-2017 AGRI_OJ(2017)08-30_1 PE 609.508v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

07-08-2017 FEMM_OJ(2017)09-04_1 PE 609.473v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

04-08-2017 PETI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.389v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

03-08-2017 IMCO_OJ(2017)09-04_1 PE 608.131v01-00
IMCO