Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

30-07-2018 PETI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.687v01-00
PETI

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 6. rujna 2018. - četvrtak, 6. rujna 2018.

25-07-2018 TRAN_OJ(2018)09-06_1 PE 626.664v01-00
TRAN

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 29. kolovoza 2018. - srijeda, 29. kolovoza 2018.

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 10 September 2018 - Monday 10 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

18-07-2018 LIBE_OJ(2018)07-02_1 PE 625.517v01-00
LIBE

Dokumenti u spisu LIBE/8/13775

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

17-07-2018 ITRE_OJ(2018)09-03_1 PE 625.496v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Wednesday 29 August 2018

17-07-2018 CJ05_OJ(2018)08-29_1 PE 625.502v01-00
TRAN ITRE