Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 6 November 2017 - Monday 6 November 2017

20-10-2017 CJ07_OJ(2017)11-06_1 PE 612.220v01-00
FEMM DEVE

  DRAFT AGENDA - Monday 23 October 2017 - Monday 23 October 2017

20-10-2017 ENVI_OJ(2017)10-23_1 PE 612.216v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Monday 6 November 2017 - Monday 6 November 2017

20-10-2017 FEMM_OJ(2017)11-06_1 PE 612.218v01-00
FEMM

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 19. listopada 2017. - četvrtak, 19. listopada 2017.

19-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-19_1 PE 612.160v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 19. listopada 2017. - četvrtak, 19. listopada 2017.

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 16. listopada 2017. - ponedjeljak, 16. listopada 2017.

16-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-16_1 PE 612.076v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 19. listopada 2017. - četvrtak, 19. listopada 2017.

16-10-2017 ENVI_OJ(2017)10-19_1 PE 612.193v01-00
ENVI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 16. listopada 2017. - ponedjeljak, 16. listopada 2017.

16-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-16_1 PE 610.870v03-00
FEMM

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 19. listopada 2017. - četvrtak, 19. listopada 2017.

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-19_1 PE 612.171v01-00
AFET

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 23. listopada 2017. - ponedjeljak, 23. listopada 2017.

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-23_1 PE 612.172v01-00
AFET