Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

24-01-2018 ENVI_OJ(2018)01-24_1 PE 616.652v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

24-01-2018 REGI_OJ(2018)01-24_1 PE 616.633v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 24. siječnja 2018. - četvrtak, 25. siječnja 2018.

24-01-2018 PECH_OJ(2018)01-24_1 PE 616.584v03-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

24-01-2018 SEDE_OJ(2018)01-24_1 PE 616.653v02-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 23. siječnja 2018. - utorak, 23. siječnja 2018.

23-01-2018 AFET_OJ(2018)01-23_1 PE 616.611v02-00
AFET

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 22. siječnja 2018. - utorak, 23. siječnja 2018.

22-01-2018 EMPL_OJ(2018)01-22_1 PE 616.621v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 22. siječnja 2018. - utorak, 23. siječnja 2018.

22-01-2018 AFCO_OJ(2018)01-22_1 PE 616.635v01-00
AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 18. siječnja 2018. - četvrtak, 18. siječnja 2018.

18-01-2018 CONT_OJ(2018)01-18_1 PE 615.502v02-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

17-01-2018 DEVE_OJ(2018)01-24_1 PE 616.649v01-00
DEVE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

17-01-2018 ECON_OJ(2018)01-24_1 PE 616.650v01-00
ECON