Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 29. svibnja 2019. - srijeda, 29. svibnja 2019.

07-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE 638.599v01-00
AFET

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 15. travnja 2019. - ponedjeljak, 15. travnja 2019.

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE 637.574v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Dokumenti u spisu LIBE/8/15922

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 17. travnja 2019. - srijeda, 17. travnja 2019.

08-04-2019 AFET_OJ(2019)04-17_1 PE 637.531v01-00
DEVE AFET

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 8. travnja 2019. - ponedjeljak, 8. travnja 2019.

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE 637.412v02-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

05-04-2019 PETI_OJ(2019)04-11_1 PE 637.547v01-00
PETI

Dokumenti u spisu PETI/8/15943