Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 3. travnja 2017. - ponedjeljak, 3. travnja 2017.

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. ožujka 2017. - ponedjeljak, 27. ožujka 2017.

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. ožujka 2017. - ponedjeljak, 27. ožujka 2017.

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. ožujka 2017. - ponedjeljak, 27. ožujka 2017.

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 22. ožujka 2017. - četvrtak, 23. ožujka 2017.

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 22. ožujka 2017. - četvrtak, 23. ožujka 2017.

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 22. ožujka 2017. - četvrtak, 23. ožujka 2017.

22-03-2017 PECH_OJ(2017)03-22_1 PE 599.705v03-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 22. ožujka 2017. - četvrtak, 23. ožujka 2017.

22-03-2017 SEDE_OJ(2017)03-22_1 PE 601.205v02-00
SEDE