Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 26. rujna 2016. - ponedjeljak, 26. rujna 2016.

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 26. rujna 2016. - ponedjeljak, 26. rujna 2016.

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 26. rujna 2016. - ponedjeljak, 26. rujna 2016.

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 26 September 2016 - Monday 26 September 2016

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 26. rujna 2016. - ponedjeljak, 26. rujna 2016.

22-09-2016 DROI_OJ(2016)09-26_1 PE 589.245v02-00
DROI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 28. rujna 2016. - četvrtak, 29. rujna 2016.

21-09-2016 BUDG_OJ(2016)09-28_1 PE 589.361v01-00
BUDG

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 28. rujna 2016. - srijeda, 28. rujna 2016.

21-09-2016 ECON_OJ(2016)09-28_1 PE 589.357v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

20-09-2016 ENVI_OJ(2016)09-29_1 PE 589.344v01-00
ENVI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 10. listopada 2016. - utorak, 11. listopada 2016.

20-09-2016 PECH_OJ(2016)10-10_1 PE 589.341v01-00
PECH