Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 25. lipnja 2018. - ponedjeljak, 25. lipnja 2018.

25-06-2018 REGI_OJ(2018)06-25_1 PE 623.697v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

20-06-2018 ENVI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.745v02-00
ENVI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 20. lipnja 2018. - srijeda, 20. lipnja 2018.

20-06-2018 REGI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.696v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 20. lipnja 2018. - četvrtak, 21. lipnja 2018.

20-06-2018 AGRI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.733v02-00
AGRI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 20. lipnja 2018. - četvrtak, 21. lipnja 2018.

20-06-2018 PECH_OJ(2018)06-20_1 PE 623.721v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 20. lipnja 2018. - srijeda, 20. lipnja 2018.

20-06-2018 AFCO_OJ(2018)06-20_1 PE 623.722v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 19 June 2018 - Tuesday 19 June 2018

19-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-19_1 PE 623.669v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 19. lipnja 2018. - utorak, 19. lipnja 2018.

19-06-2018 PEST_OJ(2018)06-19_1 PE 622.297v02-00
PEST

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

14-06-2018 LIBE_OJ(2018)06-20_1 PE 623.748v01-00
LIBE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 18 juin 2018 - Mardi 19 juin 2018

13-06-2018 PETI_OJ(2018)06-18_1 PE 623.676v01-00
PETI