Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 21. ožujka 2019. - četvrtak, 21. ožujka 2019.

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE 637.190v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.194v01-00
DROI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

12-03-2019 AGRI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.399v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 25 March 2019 - Monday 25 March 2019

12-03-2019 PECH_OJ(2019)03-25_1 PE 636.381v01-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI