Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 8. prosinca 2016. - četvrtak, 8. prosinca 2016.

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 5. prosinca 2016. - ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-05_1 PE 594.181v03-00
CONT

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 5. prosinca 2016. - ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

05-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-05_1 PE 595.396v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 5. prosinca 2016. - ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

05-12-2016 PECH_OJ(2016)12-05_1 PE 594.043v01-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 5. prosinca 2016. - ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

05-12-2016 AFCO_OJ(2016)12-05_1 PE 595.433v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 December 2016 - Monday 5 December 2016

01-12-2016 INTA_OJ(2016)12-05_1 PE 595.452v01-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 BUDG_OJ(2016)12-08_1 PE 595.467v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ECON_OJ(2016)12-08_1 PE 595.483v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ENVI_OJ(2016)12-08_1 PE 595.455v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 LIBE_OJ(2016)12-08_1 PE 595.447v01-00
LIBE