Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019. - Četvrtak, 25. srpnja 2019.

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

19-07-2019 JURI_OJ(2019)07-24_1 PE639.808v01-00
JURI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 18. srpnja 2019.

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE