Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 19. srpnja 2016. - utorak, 19. srpnja 2016.

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Wednesday 31 August 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 14. srpnja 2016. - četvrtak, 14. srpnja 2016.

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 13. srpnja 2016. - četvrtak, 14. srpnja 2016.

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 13. srpnja 2016. - četvrtak, 14. srpnja 2016.

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 13. srpnja 2016. - četvrtak, 14. srpnja 2016.

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO