Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 8. rujna 2016. - četvrtak, 8. rujna 2016.

08-09-2016 PECH_OJ(2016)09-08_1 PE 587.637v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v04-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 1. rujna 2016. - četvrtak, 1. rujna 2016.

01-09-2016 FEMM_OJ(2016)09-01_1 PE 587.410v02-00
FEMM

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 31. kolovoza 2016. - četvrtak, 1. rujna 2016.

31-08-2016 EMPL_OJ(2016)08-31_1 PE 587.659v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 31. kolovoza 2016. - srijeda, 31. kolovoza 2016.

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 29. kolovoza 2016. - utorak, 30. kolovoza 2016.

29-08-2016 AFET_OJ(2016)08-29_1 PE 587.641v03-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Thursday 1 September 2016

29-08-2016 ENVI_OJ(2016)08-31_1 PE 587.683v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 September 2016 - Thursday 8 September 2016

29-08-2016 AGRI_OJ(2016)09-08_1 PE 587.687v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

29-08-2016 CULT_OJ(2016)09-05_1 PE 587.668v01-00
CULT