Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018. - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018. - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018. - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018. - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 26 September 2018 - Wednesday 26 September 2018

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Tuesday 25 September 2018 - Tuesday 25 September 2018

18-09-2018 CJ16_OJ(2018)09-25_1 PE 627.875v01-00
ECON BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

18-09-2018 AGRI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.873v01-00
AGRI