Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 3. svibnja 2017. - četvrtak, 4. svibnja 2017.

03-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.106v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

03-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-03_1 PE 604.511v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

03-05-2017 SEDE_OJ(2017)05-03_1 PE 604.491v02-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 2. svibnja 2017. - srijeda, 3. svibnja 2017.

02-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-02_1 PE 603.102v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 2. svibnja 2017. - srijeda, 3. svibnja 2017.

02-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-02_1 PE 603.118v01-00
AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 2. svibnja 2017. - utorak, 2. svibnja 2017.

02-05-2017 PANA_OJ(2017)05-02_1 PE 602.936v02-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 18 May 2017 - Thursday 18 May 2017

28-04-2017 CJ18_OJ(2017)05-18_1 PE 604.533v01-00
IMCO ITRE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

28-04-2017 DROI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.084v02-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 May 2017 - Thursday 11 May 2017

27-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-11_1 PE 604.531v01-00
IMCO