Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 15. lipnja 2016. - četvrtak, 16. lipnja 2016.

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 30. svibnja 2016. - ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 6 June 2016 - Monday 6 June 2016

30-05-2016 AGRI_OJ(2016)06-06_1 PE 583.987v01-00
AGRI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 30. svibnja 2016. - ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 30. svibnja 2016. - ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 26. svibnja 2016. - četvrtak, 26. svibnja 2016.

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 30. svibnja 2016. - ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

26-05-2016 DROI_OJ(2016)05-30_1 PE 583.871v03-00
DROI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. svibnja 2016. - srijeda, 25. svibnja 2016.

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 30. svibnja 2016. - ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

25-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.933v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 2 June 2016 - Thursday 2 June 2016

25-05-2016 PETI_OJ(2016)06-02_1 PE 583.887v01-00
PETI