Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 12. srpnja 2017. - srijeda, 12. srpnja 2017.

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 29. lipnja 2017. - četvrtak, 29. lipnja 2017.

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 29. lipnja 2017. - četvrtak, 29. lipnja 2017.

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

28-06-2017 JURI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.843v01-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

27-06-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Wednesday 12 July 2017

27-06-2017 CJ06_OJ(2017)07-12_1 PE 607.805v01-00
TRAN IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 3 July 2017 - Monday 3 July 2017

27-06-2017 PANA_OJ(2017)07-03_1 PE 606.108v01-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Monday 10 July 2017 - Tuesday 11 July 2017

26-06-2017 TRAN_OJ(2017)07-10_1 PE 606.309v01-00
TRAN

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 26. lipnja 2017. - ponedjeljak, 26. lipnja 2017.

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 29. lipnja 2017. - četvrtak, 29. lipnja 2017.

23-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-29_1 PE 606.292v01-00
BUDG