Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 23. siječnja 2019. - četvrtak, 24. siječnja 2019.

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 23. siječnja 2019. - srijeda, 23. siječnja 2019.

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 23. siječnja 2019. - četvrtak, 24. siječnja 2019.

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 22. siječnja 2019. - utorak, 22. siječnja 2019.

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 22. siječnja 2019. - utorak, 22. siječnja 2019.

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 21. siječnja 2019. - utorak, 22. siječnja 2019.

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Monday 4 February 2019 - Monday 4 February 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)02-04_1 PE 632.940v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

17-01-2019 CJ36_OJ(2019)01-22_2 PE 632.931v01-00
ENVI ECON

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 21. siječnja 2019. - utorak, 22. siječnja 2019.

17-01-2019 ECON_OJ(2019)01-21_1 PE 632.981v01-00
ECON