Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 CJ31_OJ(2017)02-28_1 PE 599.786v02-00
BUDG DEVE AFET

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 28. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

28-02-2017 BUDG_OJ(2017)02-28_1 PE 599.781v02-00
BUDG

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 28. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 28. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v03-00
FEMM

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. veljače 2017. - ponedjeljak, 27. veljače 2017.

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 27. veljače 2017. - utorak, 28. veljače 2017.

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 6 March 2017 - Monday 6 March 2017

24-02-2017 BUDG_OJ(2017)03-06_1 PE 599.842v01-00
BUDG