Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. studenog 2019.

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 21 November 2019

14-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-21_1 PE643.216v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 21. studenog 2019.

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. studenog 2019.

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-18_1 PE643.181v01-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 28 November 2019

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-28_1 PE643.182v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 14. studenog 2019.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET