Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Thursday 22 November 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 15. studenog 2018. - četvrtak, 15. studenog 2018.

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 15. studenog 2018. - četvrtak, 15. studenog 2018.

15-11-2018 REGI_OJ(2018)11-15_1 PE 630.404v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

13-11-2018 ENVI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.500v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

12-11-2018 DEVE_OJ(2018)11-19_1 PE 630.483v01-00
DEVE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Thursday 22 November 2018

12-11-2018 ITRE_OJ(2018)11-21_1 PE 630.497v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

12-11-2018 CULT_OJ(2018)11-19_1 PE 630.484v01-00
CULT