Raspored sjednica

S ove stranice možete pristupiti rasporedu predstojećih sjednica koje se odnose na aktivnosti odbora, pretražujući ih po vrsti sjednice. Dugoročni raspored također je dostupan.

Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

04-09-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 4Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

04-09-2019

14:30

Bruxelles : JAN - 4Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

05-09-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 4Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

12-09-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

23-09-2019

15:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

02-10-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

02-10-2019

14:30

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

03-10-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

07-10-2019

15:00

Bruxelles : PHS - P1A002

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

08-10-2019

09:00

Bruxelles : PHS - P1A002

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

14-10-2019

15:00

Bruxelles : PHS - P3C050

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

17-10-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 4Q1

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

04-11-2019

15:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

05-11-2019

09:00

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

05-11-2019

14:30

Bruxelles : JAN - 2Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

18-11-2019

15:00

Bruxelles : JAN - 4Q2

+ REDOVNA SJEDNICA

+ ORDINARY MEETING