Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 18. srpnja 2019.

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-10_1 PE639.693v01-00
EMPL