Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 15. travnja 2019.

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE637.574v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 2. travnja 2019.

02-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-02_1 PE637.382v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE636.334v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 26. veljače 2019.

26-02-2019 EMPL_OJ(2019)02-26_1 PE636.083v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 19. veljače 2019.

19-02-2019 EMPL_OJ(2019)02-19_1 PE634.787v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 7. veljače 2019.

07-02-2019 EMPL_OJ(2019)02-07_1 PE634.707v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 23. siječanja 2019.

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE632.849v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 10. siječanja 2019.

10-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-10_1 PE632.681v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 13. prosinca 2018.

13-12-2018 EMPL_OJ(2018)12-13_1 PE631.898v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

03-12-2018 EMPL_OJ(2018)12-03_1 PE630.680v01-00
EMPL