Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Rok za podnošenje amandmana : 05-09-2019

  DRAFT REPORT on Employment and social policies of the euro area

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Rok za podnošenje amandmana : 05-09-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 18. srpnja 2019.

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Thursday, 18 July 2019

18-07-2019 EMPL_PV(2019)07-18-1 PE639.800v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

15-07-2019 EMPL_PV(2019)07-15-1 PE639.765v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-10_1 PE639.693v01-00
EMPL

 

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 EMPL_PV(2019)07-10-1 PE639.711v01-00
EMPL