Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Koordinacija sustava socijalne zaštite

2016/0397(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
EMPL

Nadležni odbor

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

2019/2028(BUD) Proračunski postupak
EMPL

Upitani za mišljenje

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške

2019/0126(NLE) Nezakonodavni postupci
EMPL

Upitani za mišljenje

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

2019/0108(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
EMPL

Upitani za mišljenje

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

2019/0107(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
EMPL

Upitani za mišljenje

Proračun za 2020. – mandat za trijalog

2019/2010(BUD) Proračunski postupak
EMPL

Upitani za mišljenje

Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

2018/0427(NLE) Nezakonodavni postupci
EMPL

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

2018/2168(DEC) Postupak davanja razrješnice
EMPL

Upitani za mišljenje

Uspostava europske funkcije stabilizacije ulaganja

2018/0212(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
EMPL

Upitani za mišljenje

Uspostava Programa potpore reformama

2018/0213(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
EMPL

Upitani za mišljenje