Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Direktiva Komisije o utvrđivanju petog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktive 2000/39/EZ

2019/2743(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
EMPL

Nadležni odbor

Direktiva Komisije o izmjeni prilogâ I., II. i III. Direktivi Vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi

2019/2739(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
EMPL

Nadležni odbor

Direktiva Komisije o izmjeni prilogâ II. i IV. Direktivi Vijeća 92/29/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi

2019/2726(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
EMPL

Nadležni odbor

Koordinacija sustava socijalne zaštite

2016/0397(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
EMPL

Nadležni odbor

Delegirana direktiva Komisije o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na standarde za kompetencije i odgovarajuća znanja i vještine, za praktične ispite, za odobravanje simulatora i za zdravstvenu sposobnost

2019/2780(DEA) Postupak delegiranih akata
EMPL

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
EMPL

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
EMPL

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

2019/2057(DEC) Postupak davanja razrješnice
EMPL

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije

2019/2058(DEC) Postupak davanja razrješnice
EMPL

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

2019/2059(DEC) Postupak davanja razrješnice
EMPL

Upitani za mišljenje