Sastanci s nacionalnim parlamentima


Odbori Europskog parlamenta mogu izravno komunicirati s nacionalnim parlamentima na razini odbora. To može uključivati i sastanke na kojima se okupljaju zastupnici nacionalnih parlamenata i zastupnici Europskog parlamenta iz odgovarajućih odbora kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa.
Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete sve dostupne informacije koje se odnose na te sastanke.

30-03-2015 - From COP 21 Paris to 2050

ENVI 21-03-2016 - 15:31

The European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety is inviting Members of national Parliaments to the interparliamentary committee meeting "From COP 21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon, resource-efficient Europe". (Pročitaj više)