Najnovije vijesti

20-01-2017 - 11:02
Latest News

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Sljedeći prijenosi

23-01-2017 15:00 / 18:30 ENVI
24-01-2017 09:00 / 12:30 ENVI
24-01-2017 15:00 / 18:30 ENVI

Multimedijalna knjižnica

12-01-2017 - 11:25
ENVI AFET Sjednica
12-01-2017 - 09:37
ENVI Sjednica

Riječi dobrodošlice

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Dobro došli na mrežne stranice odbora ENVI.

Sa 69 članova ENVI je vodeći zakonodavni odbor Europskog parlamenta.

Članovi odbora ENVI aktivno rade na boljem informiranju potrošača o hrani, ponajprije regulacijom označivanja i stavljanja proizvoda na tržište. ENVI zagovara europska rješenja za problematiku javnog zdravlja.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice