Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Glavna događanja
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
Ovlasti i nadležnosti
 
Odbor nadležan za:
1.    politiku okoliša i mjere zaštite okoliša, koje se, posebno, odnose na:
(a)    zagađenje zraka, tla i vode, upravljanje otpadom i reciklažu, opasne tvari i pripravke, razinu buke, klimatske promjene, zaštitu biološke raznolikosti,
(b)    održivi razvoj,
(c)    međunarodne i regionalne mjere i sporazume čiji je cilj zaštita okoliša,
(d)    sanaciju štete nastale u okolišu,
(e)    civilnu zaštitu,
(f)    Europsku agenciju za okoliš,
(g)    Europsku agenciju za kemikalije,
 
2.    javno zdravlje, posebno:
(a)    programe i posebne djelatnosti na području javnog zdravlja,
(b)    farmaceutske i kozmetičke proizvode,
(c)    zdravstvene aspekte biološkog terorizma,
(d)    Europsku agenciju za lijekove i Europski Centar za prevenciju i nadzor bolesti;
 
3.    pitanja sigurnosti hrane, posebno:
(a)    označivanje i sigurnost hrane,
(b)    veterinarske zakonske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje; javnozdravstveni nadzor hrane i sustava proizvodnje hrane,
(c)    Europsku agenciju za sigurnost hrane i Europski ured za hranu i veterinarstvo.
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Dobro došli
 
 

Dobro došli na internetsku stranicu odbora ENVI.
 
Naš je odbor sa svojih 71 članova najveći zakonodavni odbor u Europskom parlamentu. U zakonodavstvo na području okoliša, zdravlja i sigurnosti hrane nastojimo unijeti brojna pitanja koja su od interesa za građane diljem Europe. Europskom parlamentu dodijeljene su ovlasti suzakonodavca u velikoj većini pitanja o kojima se raspravlja u odboru ENVI, što ga čini jednim od najutjecajnijih odbora.
 
Naš rad na području politike okoliša obuhvaća pitanja koja sežu od upravljanja toksičnim kemikalijama do očuvanja europske bioraznolikosti. Odbor također radi na promicanju održive Europe koja se učinkovito koristi svojim resursima. Borba protiv klimatskih promjena u samoj je srži rada Odbora.
 
Nedavni skandali povezani s hranom u državama članicama naglasili su potrebu za većom sigurnosti hrane. Kritički razmatramo zakonodavstvo povezano s upravljanjem hranom. Pružanje kvalitetnijih informacija potrošačima, npr. jasnijim i nedvosmislenim označivanjem proizvoda glavni je zadatak odbora ENVI.
 
Na području javnog zdravstva odbor ENVI nastoji ponuditi europska rješenja za probleme povezane sa zdravljem. Tako se primjerice u novije vrijeme bavimo i pitanjima sigurnosti farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, borbom protiv krivotvorenih medicinskih proizvoda i zaštitom prava pacijenata. 
 
Nadamo se da će vam ova internetska stranica pružiti jasniju predodžbu o našem radu i pozivamo vas da komentirate sva pitanja koja vas zanimaju.
 
Matthias Groote