Najnovije vijesti

31-08-2015 - 16:47
Latest News

Korisni dokumenti

Sljedeći prijenosi

03-09-2015 10:00 / 12:30 ENVI

Multimedijalna knjižnica

16-07-2015 - 10:07
ENVI Sjednica
15-07-2015 - 15:06
ENVI Sjednica

Riječi dobrodošlice

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Dobro došli na mrežne stranice odbora ENVI.

Sa 69 članova ENVI je vodeći zakonodavni odbor Europskog parlamenta.

Članovi odbora ENVI aktivno rade na boljem informiranju potrošača o hrani, ponajprije regulacijom označivanja i stavljanja proizvoda na tržište. ENVI zagovara europska rješenja za problematiku javnog zdravlja.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice