Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Glavna događanja
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Daljnje informacije
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Ovlasti i nadležnosti
 
Odbor nadležan za:
1.    politiku okoliša i mjere zaštite okoliša, koje se, posebno, odnose na:
(a)    zagađenje zraka, tla i vode, upravljanje otpadom i reciklažu, opasne tvari i pripravke, razinu buke, klimatske promjene, zaštitu biološke raznolikosti,
(b)    održivi razvoj,
(c)    međunarodne i regionalne mjere i sporazume čiji je cilj zaštita okoliša,
(d)    sanaciju štete nastale u okolišu,
(e)    civilnu zaštitu,
(f)    Europsku agenciju za okoliš,
(g)    Europsku agenciju za kemikalije,
 
2.    javno zdravlje, posebno:
(a)    programe i posebne djelatnosti na području javnog zdravlja,
(b)    farmaceutske i kozmetičke proizvode,
(c)    zdravstvene aspekte biološkog terorizma,
(d)    Europsku agenciju za lijekove i Europski Centar za prevenciju i nadzor bolesti;
 
3.    pitanja sigurnosti hrane, posebno:
(a)    označivanje i sigurnost hrane,
(b)    veterinarske zakonske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje; javnozdravstveni nadzor hrane i sustava proizvodnje hrane,
(c)    Europsku agenciju za sigurnost hrane i Europski ured za hranu i veterinarstvo.
 
Sljedeći prijenosi
 
Multimedijalna knjižnica
 
Dobro došli
 
 

Dobro došli na mrežne stranice odbora ENVI.
 
Sa 69 članova ENVI je vodeći zakonodavni odbor Europskog parlamenta.
 
Članovi odbora ENVI aktivno rade na boljem informiranju potrošača o hrani, ponajprije regulacijom označivanja i stavljanja proizvoda na tržište. ENVI zagovara europska rješenja za problematiku javnog zdravlja.
 
Nadležan je i za cijeli niz političkih područja među kojima su i onečišćenje zraka i vode, gospodarenje otpadom i zaštita bioraznolikosti. Članovi Odbora predano se zalažu za promicanje resursno učinkovite i održive Europe.
 
Borba protiv klimatskih promjena u središtu je rada Odbora. Ona će biti među prioritetima na početku ovog zakonodavnog razdoblja, u pogledu nadolazećih sastanaka na vrhu o klimi koji će biti veoma važni za usvajanje međunarodnog sporazuma o klimi koje je predviđeno za 2015. godinu. Uzgoj GMO-a i njihovo eventualno ograničenje ili zabrana u državama članicama također će biti u središtu interesa na početku ovog zakonodavnog razdoblja.
 
Nadamo se da ćete na ovim mrežnim stranicama dobiti širok uvid u naš rad i pozivamo vas da iskažete svoje mišljenje o svim temama koje su za vas važne.
 
Giovanni La Via