Zastupnici

Adina-Ioana VĂLEAN
 • Adina-Ioana VĂLEAN Predsjednica
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Rumunjska
 
Benedek JÁVOR
 • Benedek JÁVOR Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Mađarska
 
Daciana Octavia SÂRBU
 • Daciana Octavia SÂRBU Potpredsjednica
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Rumunjska
 
Pavel POC
 • Pavel POC Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Češka
 
Gilles PARGNEAUX
 • Gilles PARGNEAUX Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Francuska
 
Marco AFFRONTE
 • Marco AFFRONTE Član
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Italija
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Članica
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Danska
 
Pilar AYUSO
 • Pilar AYUSO Članica
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Španjolska
 
Zoltán BALCZÓ
 
Catherine BEARDER
 • Catherine BEARDER Članica
 • Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Ujedinjena Kraljevina