Izvješća


Nakon što se nacrt izvješća podnese odboru, članovi odbora imaju mogućnost do određenoga roka predlagati izmjene. O prijedlozima izmjena u odboru se zatim raspravlja i glasuje. Nakon što je izmijenjen i o njemu održano konačno glasovanje, nacrt izvješća postaje izvješće koje se zatim predstavlja na plenarnoj sjednici. Na ovoj stranici nalaze se završne verzije izvješća koje je sastavio odbor.
Za sva dostupna izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

IZVJEŠĆE Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

IZVJEŠĆE o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET