Pretraga

Pretraži

ZAPISNIK - Utorak, 16. travnja 2019.

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 16. travnja 2019.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

ZAPISNIK - Četvrtak, 21. ožujka 2019.

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

ZAPISNIK - Četvrtak, 14. ožujka 2019.

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

ZAPISNIK - Srijeda, 27. veljače 2019.

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 11. ožujka 2019.

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 21. ožujka 2019.

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. ožujka 2019.

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON