Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima koji se upotrebljavaju u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem

2019/2793(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor

Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) u određenim gumenim komponentama koje se upotrebljavaju u sustavima motora

2019/2792(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja jaja u prahu kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2791(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja meda kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2790(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja octa kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2789(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja Saccharomyces cerevisiae kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2788(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja kocentriranog soka od jabuka kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2787(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja sira kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2786(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja D-fruktoze kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

2019/2785(DEA) Postupak delegiranih akata
ENVI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Direktiva Komisije o izmjeni Priloga III. Direktivi 2002/49/EZ u pogledu utvrđivanja metoda procjene štetnih učinaka buke iz okoliša

2019/2783(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ENVI

Nadležni odbor