Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 23. svibnja 2016. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 129

NACRT PREPORUKE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tonge o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Rok za podnošenje amandmana : 22-03-2016

NACRT PREPORUKE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kolumbije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

04-03-2016 LIBE_PR(2016)573179 PE 573.179v03-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Rok za podnošenje amandmana : 22-03-2016

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Rok za podnošenje amandmana : 05-04-2016

NACRT PREPORUKE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Palaua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Rok za podnošenje amandmana : 22-03-2016

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Rok za podnošenje amandmana : 14-04-2016

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

02-05-2016 - 16:03
ECON Sjednica
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Sjednica
28-04-2016 - 15:04
EMIS Sjednica

Conciliations and codecision

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje”).

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament