Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 27. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 281

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financijske uslužne djelatnosti)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: Otkazivanje pričuve za potporu Turskoj iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), povećanje sredstva za Europski instrument za susjedstvo (ENI) i humanitarnu pomoć za druge hitne mjere te izmjena plana radnih mjesta Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) u kontekstu inicijative WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Rok za podnošenje amandmana : 11-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Rok za podnošenje amandmana : 13-07-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Rok za podnošenje amandmana : 11-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Rok za podnošenje amandmana : 12-09-2018

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Sjednica
24-09-2018 - 16:16
PETI Sjednica
24-09-2018 - 15:29
PECH Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata