Template : Vue d'ensemble

Sljedeća sjednica odbora je 3. studenog 2014. u Bruxellesu.
Odbori Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora
Pretraživanje prema odboru
 
 
 
 

Rezultat(i) : 50 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

:

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, koji je podnijela Grčka)

Datum : 09-10-2014

:

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Rok za podnošenje amandmana : 23-10-2014

References :

:

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland koji je podnijela Irska)

Datum : 09-10-2014

:

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Rok za podnošenje amandmana : 23-10-2014

References :

:

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datum : 20-10-2014

:

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

:

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području

Datum : 24-09-2014

:

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Rok za podnošenje amandmana : 16-10-2014

References :

:

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NACRT MIŠLJENJA o EU-u i globalnom razvojnom okviru za razdoblje nakon 2015.

Datum : 20-10-2014

:

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Rok za podnošenje amandmana : 17-10-2014

References :

Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica