Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 2. rujna 2019. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

25-07-2019 - 09:03
LIBE Sjednica
24-07-2019 - 15:06
TRAN Sjednica
24-07-2019 - 15:02
LIBE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata