Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 30. lipnja 2016. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 98

NACRT MIŠLJENJA o proračunskom nadzoru nad financiranjem nevladinih organizacija iz proračuna EU-a

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Rok za podnošenje amandmana : 30-05-2016

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Rok za podnošenje amandmana : 27-05-2016

NACRT IZVJEŠĆA o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Rok za podnošenje amandmana : 12-05-2016

NACRT MIŠLJENJA na temu „Prema konačnom sustavu PDV-a i borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om”

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Rok za podnošenje amandmana : 30-05-2016

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

Rok za podnošenje amandmana : 07-04-2016

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

29-06-2016 - 09:04
BUDG Sjednica
21-06-2016 - 18:38
TAX2 Sjednica
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Sjednica

Conciliations and codecision

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje”).

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament