Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 28. kolovoza 2017. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 138

NACRT IZVJEŠĆA o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Rok za podnošenje amandmana : 14-07-2017

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Rok za podnošenje amandmana : 12-07-2017

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Rok za podnošenje amandmana : 21-07-2017

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Rok za podnošenje amandmana : 14-07-2017

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. – dio III.

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Rok za podnošenje amandmana : 17-07-2017

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

13-07-2017 - 09:36
IMCO Sjednica
13-07-2017 - 09:14
REGI Sjednica
13-07-2017 - 09:07
JURI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament