Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 21. siječnja 2019. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

17-01-2019 - 10:06
REGI Sjednica
14-01-2019 - 21:02
ITRE Sjednica
14-01-2019 - 20:28
AGRI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata