Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 24. travnja 2017. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 161

NACRT MIŠLJENJA o temeljima za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020.

09-03-2017 BUDG_PA(2017)600934 PE 600.934v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Rok za podnošenje amandmana : 31-03-2017

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Rok za podnošenje amandmana : 24-03-2017

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

03-03-2017 BUDG_PA(2017)601018 PE 601.018v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Rok za podnošenje amandmana : 27-03-2017

NACRT MIŠLJENJA o ocjeni provedbe programa Obzor 2020. u svjetlu njegove privremene evaluacije i o prijedlogu Devetog okvirnog programa

27-02-2017 BUDG_PA(2017)599641 PE 599.641v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2017

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka)

09-02-2017 PETI_PA(2017)597699 PE 597.699v01-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Rok za podnošenje amandmana : 09-03-2017

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

12-04-2017 - 15:11
AGRI Sjednica
12-04-2017 - 15:05
JURI LIBE Sjednica
12-04-2017 - 11:01
CONT Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament