Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 15. veljače 2016. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 155

NACRT MIŠLJENJA o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2016. godinu

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Rok za podnošenje amandmana : 02-02-2016

NACRT MIŠLJENJA o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: Godišnji pregled rasta za 2016. godinu

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Rok za podnošenje amandmana : 18-01-2016

NACRT MIŠLJENJA o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

NACRT IZVJEŠĆA o novim alatima za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020.: integrirana teritorijalna ulaganja (ITI) i lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD)

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Rok za podnošenje amandmana : 16-12-2015

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za 2014.: opći proračun EU-a – Europska komisija

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

04-02-2016 - 09:01
CONT Sjednica
01-02-2016 - 19:04
LIBE Sjednica
28-01-2016 - 15:10
INTA Sjednica

Conciliations and codecision

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje”).

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament