Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 26. rujna 2016. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 179 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies

19-09-2016 IMCO_PR(2016)589314 PE 589.314v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

NACRT IZVJEŠĆA o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola

06-09-2016 LIBE_PR(2016)587805 PE 587.805v01-00
LIBE

Claude MORAES

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina)

05-09-2016 JURI_PA(2016)587696 PE 587.696v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Rok za podnošenje amandmana : 20-09-2016

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 19/2013 o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i o izmjeni Uredbe (EU) br. 20/2013 o primjeni bilateralne zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane

18-07-2016 INTA_PR(2016)585819 PE 585.819v01-00
INTA

Marielle de SARNEZ

Rok za podnošenje amandmana : 05-09-2016

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju određenih država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

18-07-2016 JURI_PR(2016)587433 PE 587.433v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Rok za podnošenje amandmana : 08-09-2016

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

15-09-2016 - 10:06
EMIS Sjednica
15-09-2016 - 09:13
BUDG Sjednica
15-09-2016 - 08:07
AFET Sjednica

Conciliations and codecision

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje”).

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament