Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 29. kolovoza 2016. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 115 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT OPINION on General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Rok za podnošenje amandmana : 22-07-2016

  DRAFT OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Rok za podnošenje amandmana : 19-07-2016

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2017

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Rok za podnošenje amandmana : 24-08-2016

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Rok za podnošenje amandmana : 22-07-2016

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Rok za podnošenje amandmana : 09-08-2016

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

19-07-2016 - 10:06
AFET Sjednica
19-07-2016 - 08:37
AGRI Sjednica
14-07-2016 - 15:07
EMIS Sjednica

Conciliations and codecision

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje”).

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament