Najnovije vijesti

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 211 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal of the Commission for the appointment of a member of the Single Resolution Board

19-02-2018 ECON_PR(2018)618162 PE 618.162v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Rok za podnošenje amandmana : 26-01-2018

NACRT MIŠLJENJA o europskom akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti

12-12-2017 ITRE_PA(2017)613604 PE 613.604v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Rok za podnošenje amandmana : 16-01-2018

NACRT IZVJEŠĆA o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018.

08-12-2017 ECON_PR(2017)615386 PE 615.386v01-00
ECON

Hugues BAYET

Rok za podnošenje amandmana : 16-01-2018

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004

16-11-2017 ECON_PA(2017)613502 PE 613.502v01-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Rok za podnošenje amandmana : 12-12-2017

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

21-02-2018 - 10:44
BUDG Sjednica
21-02-2018 - 10:04
IMCO Sjednica
21-02-2018 - 09:15
AGRI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata