Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 26. ožujka 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 146

NACRT IZVJEŠĆA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije

31-01-2018 CONT_PR(2018)612402 PE 612.402v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Rok za podnošenje amandmana : 01-03-2018

NACRT IZVJEŠĆA o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.

30-01-2018 CONT_PR(2018)612401 PE 612.401v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Rok za podnošenje amandmana : 01-03-2018

NACRT IZVJEŠĆA o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) za 2016.

17-01-2018 CONT_PR(2018)612207 PE 612.207v01-00
CONT

Marco VALLI

Rok za podnošenje amandmana : 06-02-2018

NACRT IZVJEŠĆA o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara

17-11-2017 CONT_PR(2017)612146 PE 612.146v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Rok za podnošenje amandmana : 10-01-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari metil-2--3,3-dimetilbutanoata (5F-MDMB-PINACA) kontrolnim mjerama

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Rok za podnošenje amandmana : 06-03-2018

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

22-03-2018 - 10:08
BUDG Sjednica
22-03-2018 - 09:52
PETI Sjednica
22-03-2018 - 09:40
TERR Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata