Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 21. ožujka 2019. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

18-03-2019 - 17:09
LIBE AFET DROI Sjednica
18-03-2019 - 16:59
EMPL Sjednica
18-03-2019 - 16:09
DEVE INTA Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata