Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 9. siječnja 2017. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 107 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika

31-05-2016 ENVI_PR(2016)582397 PE 582.397v02-00
ENVI

Ian DUNCAN

Rok za podnošenje amandmana : 28-06-2016

NACRT MIŠLJENJA o fondovima EU-a za ravnopravnost spolova

21-11-2016 CONT_PA(2016)593962 PE 593.962v01-00
CONT

Luke Ming FLANAGAN

Rok za podnošenje amandmana : 14-12-2016

NACRT IZVJEŠĆA o ulozi zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a

06-09-2016 CONT_PR(2016)587704 PE 587.704v01-00
CONT

Dennis de JONG

Rok za podnošenje amandmana : 11-10-2016

NACRT IZVJEŠĆA o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije

05-07-2016 CONT_PR(2016)575223 PE 575.223v01-00
CONT

Dennis de JONG

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

06-12-2016 ENVI_PA(2016)595582 PE 595.582v01-00
ENVI

Bart STAES

Rok za podnošenje amandmana : 14-12-2016

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

09-12-2016 - 09:27
IMCO Sjednica
08-12-2016 - 14:36
LIBE Sjednica
08-12-2016 - 14:08
EMPL Sjednica

Conciliations and codecision

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje”).

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament