Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 8. siječnja 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 104 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT IZVJEŠĆA o sastavu Europskog parlamenta

07-09-2017 AFCO_PR(2017)608038 PE 608.038v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

Rok za podnošenje amandmana : 03-10-2017

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision concerning the renewal of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Federative Republic of Brazil

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Rok za podnošenje amandmana : 14-12-2017

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Rok za podnošenje amandmana : 15-11-2017

NACRT MIŠLJENJA o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2017

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

28-09-2017 LIBE_PR(2017)609537 PE 609.537v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Rok za podnošenje amandmana : 26-10-2017

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

11-12-2017 - 19:39
ECON Sjednica
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Sjednica
11-12-2017 - 19:08
LIBE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament