Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 26. veljače 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 190 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2018

NACRT IZVJEŠĆA o izmjeni članka 174. stavka 8. Poslovnika Europskog parlamenta o redoslijedu glasovanja o amandmanima

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Rok za podnošenje amandmana : 31-01-2018

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Rok za podnošenje amandmana : 17-01-2018

NACRT MIŠLJENJA o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Rok za podnošenje amandmana : 15-12-2017

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

22-02-2018 - 10:34
PETI Sjednica
22-02-2018 - 09:46
AFET Sjednica
22-02-2018 - 09:39
TERR Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata