Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

07-11-2019 - 14:04
LIBE Sjednica
07-11-2019 - 11:49
AFET Sjednica
07-11-2019 - 09:14
DEVE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata