Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 24. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 291

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

13-07-2018 ECON_PA(2018)625343 PE 625.343v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Rok za podnošenje amandmana : 04-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

10-07-2018 ITRE_PA(2018)625401 PE 625.401v01-00
ITRE

Barbara KAPPEL

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

04-07-2018 IMCO_PA(2018)625314 PE 625.314v01-00
IMCO

Marc TARABELLA

Rok za podnošenje amandmana : 12-07-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

21-06-2018 EMPL_PA(2018)623789 PE 623.789v01-00
EMPL

Neoklis SYLIKIOTIS

Rok za podnošenje amandmana : 18-07-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

21-06-2018 CULT_PA(2018)623815 PE 623.815v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Rok za podnošenje amandmana : 12-07-2018

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sjednica
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sjednica
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata