Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 24. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 291

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Rok za podnošenje amandmana : 01-06-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Rok za podnošenje amandmana : 01-06-2018

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financijske uslužne djelatnosti)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: Otkazivanje pričuve za potporu Turskoj iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), povećanje sredstva za Europski instrument za susjedstvo (ENI) i humanitarnu pomoć za druge hitne mjere te izmjena plana radnih mjesta Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) u kontekstu inicijative WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Rok za podnošenje amandmana : 11-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Rok za podnošenje amandmana : 13-07-2018

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sjednica
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sjednica
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata