Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

18-02-2020 - 12:36
ENVI Sjednica
18-02-2020 - 11:34
JURI Sjednica
18-02-2020 - 11:08
ENVI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata