Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 24. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 255

NACRT IZVJEŠĆA o pitanjima ljudskih prava u operacijama privatnih vojnih i zaštitarskih društava koje utječu na treće zemlje

17-07-2018 AFET_PR(2018)623955 PE 623.955v01-00
AFET

Karol KARSKI

Rok za podnošenje amandmana : 17-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

13-07-2018 ITRE_PR(2018)625457 PE 625.457v01-00
ITRE

Angelika MLINAR

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

13-07-2018 ITRE_PR(2018)625305 PE 625.305v01-00
ITRE

Dan NICA

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018.

12-07-2018 AFET_PR(2018)625428 PE 625.428v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Rok za podnošenje amandmana : 10-10-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Smjernicama EU-a i mandatu posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a

11-07-2018 AFET_PR(2018)623953 PE 623.953v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Rok za podnošenje amandmana : 11-09-2018

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sjednica
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sjednica
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata