Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 27. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 284 Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

19-09-2018 BUDG_PR(2018)627769 PE 627.769v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Rok za podnošenje amandmana : 01-10-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625568 PE 625.568v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Rok za podnošenje amandmana : 18-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625567 PE 625.567v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Rok za podnošenje amandmana : 18-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Rok za podnošenje amandmana : 18-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

Rok za podnošenje amandmana : 18-09-2018

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

25-09-2018 - 09:35
LIBE Sjednica
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Sjednica
24-09-2018 - 16:16
PETI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata