Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 17. listopada 2019. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

14-10-2019 - 15:46
AFET Sjednica
14-10-2019 - 15:12
AFET DROI Sjednica
14-10-2019 - 15:08
LIBE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata