Amandmani


Nakon što se nacrt izvješća, mišljenja ili prijedloga podnese odboru, članovi odbora dobivaju mogućnost podnositi amandmane (među ostalim i proračunske amandmane). Odbor određuje rok za podnošenje svih amandmana. Zatim se na sjednici odbora raspravlja i glasuje o podnesenim prijedlozima. Svi usvojeni prijedlozi izmjena potom se unose u nacrt teksta prije nego što on postane konačan. Na ovoj se stranici nalaze svi amandmani koje su podnijeli članovi odbora prije nego što se o njima glasuje.
Za sve dostupne prijedloge odaberite funkciju pretraživanja.

AMANDMANI 1 – 29 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN