Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019. - Četvrtak, 26. rujna 2019.

25-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v02-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. rujna 2019. - Utorak, 3. rujna 2019.

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

06-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.690v01-00
IMCO