Najnovije vijesti

12-07-2018 - 18:58
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

12-07-2018 - 09:05
IMCO Sjednica
11-07-2018 - 14:34
IMCO Sjednica
11-07-2018 - 09:05
IMCO Sjednica

Riječi dobrodošlice

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice