Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
  If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Latest studies/briefing notes:
 
- Welcome pack – online handbook for IMCO Members (intranet website - not accessible outside EP)

   
 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:
(a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b) pravo poslovnog nastana,
(c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;
 
2. funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;
 
3. promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.
 
4. politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Available soon