Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Season's greetings / Joyeuses fêtes

 
The IMCO secretariat wishes you
 
a Merry Christmas
and a
happy New Year.
 
********
Le secrétariat IMCO  vous souhaite
 
 un Joyeux Noël
et
une merveilleuse année 2015.

   
 
Glavna događanja
 
Personal protective equipment - presentation by the Commission

The Commission representative highlighted that it is an external study including a public consultation in which 27 % of the respondents were enterprises. The main issues of the proposal is the alignment to the New Legislative Framework, a change to the product coverage with the inclusion of oven gloves and dishwashing gloves, a reclassification of certain products, a change of three basic health and safety requirements and, finally, the change of the current directive into a regulation. The inclusion of oven gloves and dishwashing gloves was done because these products have become mass market products since the adoption of the current directive in 1989. The manufacturers of these products (the market for these products is 1.5 bill euro and the EU production is 100 mill euro) usually produce the same oven gloves and dishwashing gloves for professional and industrial use and having the same rules for both products would make production, import and market surveillance easier. Furthermore, the consumer should be able to expect a high level of safety from oven gloves that indicate to offer such protection. The Commission representative clarified that there are 4000 producers of personal protective equipment in Europe, but only a fraction of these produce oven gloves or dishwashing gloves. It was also indicated, that there is a challenge with available data on the subject. The statistics do not specify which injuries are related to gloves that offer inadequate protection.

 
Daljnje informacije
 
Cableway installations – 3 December AM

Mr López-Istúriz presented his draft report on the proposal for a regulation on cableway installations. The rapporteur supports the proposal and the change from a directive into a regulation as it will simplify the regulatory environment. Special attention is given to guarantee the consistency of the text with the new legislative framework decision and the alignment package adopted during the 7th legislature. The rapporteur also proposes to include specific market surveillance rules.

 
Daljnje informacije
 
State of play of the Single Market Act: an in-depth analysis

This paper presents the progress made by the EU institutions on the implementation of the set of actions known as the Single Market Act I and the Single Market Act II and published by the European Commission in April 2011 and October 2012. It was prepared by Policy Department A for the information of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

 
Daljnje informacije
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
 
Najnovija priopćenja za tisak
Prikaži sve  
IMCO 04-12-2014 - 10:26  

An EP/Council deal on a life-saving automatic emergency call system for cars, agreed on Monday evening, was backed by Internal Market Committee MEPs on Thursday.The “eCall” system would use the 112 number to call the emergency services automatically, enabling them to reach crash scenes faster and thus save lives and reduce the severity of injuries. The deal would require all new car models to be equipped with eCall technology from 31 March 2018.

Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:
(a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b) pravo poslovnog nastana,
(c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;
 
2. funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;
 
3. promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.
 
4. politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Rad našeg odbora možete pratiti na ovim mrežnim stranicama na kojima su dostupni dnevni redovi, dokumenti sa sjednica, informacije o saslušanjima/radionicama, videoprijenosi i naš bilten.

Dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključno je za pokretanje prosperiteta, inovacije i jačanje konkurentnosti koja donosi brojne prednosti za poslovne subjekte i potrošače. Pred nama su brojni izazovi i mnoge prilike, osobito u smislu oslobađanja potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta i jedinstvenog tržišta usluga.
 
Naša je zadaća zajamčiti sigurnost proizvoda, štititi prava potrošača, informirati potrošače o proizvodima/uslugama, suzbijati postupanje koje je protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i smanjiti administrativna opterećenja.

IMCO surađuje sa svim državama članicama kako bi se zajamčilo da propisi o jedinstvenom tržištu budu provedivi te da se pravilno primjenjuju i pravovremeno provode.

Čast mi je predsjedati ovim važnim odborom i raditi s članovima svih političkih opcija na postizanju stvarnih prednosti za potrošače, poslovne subjekte i druge organizacije na jedinstvenom tržištu.


Vicky Ford
Predsjednica