Najnovije vijesti

22-03-2017 - 16:49
picture latest news

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

15:00 / 15:45 ITRE IMCO
16:00 / 18:30 IMCO

Multimedijalna knjižnica

22-03-2017 - 10:20
IMCO Sjednica
22-03-2017 - 09:04
IMCO JURI Sjednica

Riječi dobrodošlice

Vicky Ford

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice