Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 3rd (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 4 December (09.00 - 12.30) in PHS 1A002. Find here the draft agenda.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

   
 
Glavna događanja
Sve obavijesti  
Personal protective equipment (PPE)

The current PPE Directive permits the free movement of PPE in Europe while ensuring a high level of protection for its users. The proposal is aligned with the new legislative framework and seeks to modernise the Directive. It is expected that the proposed extension of the product coverage and the change of three basic health and safety requirements will be carefully assessed by the IMCO Members. The Commission will present the proposal on 3 December AM.

 
Daljnje informacije
 
Cableway installations – 3 December AM

Mr López-Istúriz will present his draft report on the proposal for a regulation on cableway installations. The rapporteur supports the proposal and the change from a directive into a regulation as it will simplify the regulatory environment. Special attention is given to guarantee the consistency of the text with the new legislative framework decision and the alignment package adopted during the 7th legislature. The rapporteur also proposes to include specific market surveillance rules.

 
Daljnje informacije
 
State of play of the Single Market Act: an in-depth analysis

This paper presents the progress made by the EU institutions on the implementation of the set of actions known as the Single Market Act I and the Single Market Act II and published by the European Commission in April 2011 and October 2012. It was prepared by Policy Department A for the information of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

 
Daljnje informacije
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:
(a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b) pravo poslovnog nastana,
(c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;
 
2. funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;
 
3. promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.
 
4. politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.
 
Sljedeći prijenosi
 
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Rad našeg odbora možete pratiti na ovim mrežnim stranicama na kojima su dostupni dnevni redovi, dokumenti sa sjednica, informacije o saslušanjima/radionicama, videoprijenosi i naš bilten.

Dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključno je za pokretanje prosperiteta, inovacije i jačanje konkurentnosti koja donosi brojne prednosti za poslovne subjekte i potrošače. Pred nama su brojni izazovi i mnoge prilike, osobito u smislu oslobađanja potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta i jedinstvenog tržišta usluga.
 
Naša je zadaća zajamčiti sigurnost proizvoda, štititi prava potrošača, informirati potrošače o proizvodima/uslugama, suzbijati postupanje koje je protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i smanjiti administrativna opterećenja.

IMCO surađuje sa svim državama članicama kako bi se zajamčilo da propisi o jedinstvenom tržištu budu provedivi te da se pravilno primjenjuju i pravovremeno provode.

Čast mi je predsjedati ovim važnim odborom i raditi s članovima svih političkih opcija na postizanju stvarnih prednosti za potrošače, poslovne subjekte i druge organizacije na jedinstvenom tržištu.


Vicky Ford
Predsjednica