Najnovije vijesti

14-07-2016 - 14:53
picture latest news

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

14-07-2016 - 15:06
IMCO Sjednica
14-07-2016 - 10:39
IMCO Sjednica
14-07-2016 - 09:54
JURI IMCO Sjednica

Riječi dobrodošlice

Vicky Ford

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice