Najnovije vijesti

01-12-2016 - 16:15
picture latest news

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

15:00 / 17:00 IMCO

Multimedijalna knjižnica

29-11-2016 - 10:01
IMCO Sjednica
29-11-2016 - 09:04
IMCO JURI Sjednica

Riječi dobrodošlice

Vicky Ford

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice