Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 5 November (15.00 - 18.30) in JAN 4Q1. The draft agenda is available here
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

   
 
Glavna događanja
 
Correct application of the law on customs and agricultural matters

On 5 November PM, Members will hear a presentation by the Commission of the costs and usefulness of export container status messages in Regulation 515/97 regarding the “Mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters.

   
Conclusions of the reports on the Cost of Non Europe

The Cost of Non Europe Reports (5 reports) seeks to evaluate the possibilities for gains and/or the realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and sectors. It seeks to analyse the costs for citizens, businesses and relevant stakeholders of the 'gaps' in the Single Market, and identify gaps where further EU legislative action could be beneficial. On this basis, it provides tentative estimates of the cost of non-Europe in the Single Market.

 
Daljnje informacije
 
Mandates to enter trialogue negotiations

On 6 October, IMCO Members voted to give a mandate to the rapporteur Andreas Schwab (EPP, DE) to open up negotiations with the Council on draft law on Network and Information Security (28 votes to 2). The same majority also gave a green light for the rapporteur Liisa Jaakonsaari (S&D, FI) to start the negotiations with the Council on draft law promoting the cooperation between Member States and the Commission to correctly apply law on customs.

   
Conclusions of the studies on consumer protection & discrimination of consumers

The conclusions and subsequent nine recommendations of a study related to consumer protection aspects of financial services were presented by its authors from London Economics to Members of the IMCO Committee during their meeting of 6 October. At the same meeting, a research team from Osnabrück University presented a study on discrimination of consumers in the Digital Single Market, which assesses discrimination from the perspective of different areas of European law and provides for several policy recommendations.

   
 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:
(a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b) pravo poslovnog nastana,
(c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;
 
2. funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;
 
3. promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.
 
4. politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.
 
Sljedeći prijenosi
 
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Rad našeg odbora možete pratiti na ovim mrežnim stranicama na kojima su dostupni dnevni redovi, dokumenti sa sjednica, informacije o saslušanjima/radionicama, videoprijenosi i naš bilten.

Dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključno je za pokretanje prosperiteta, inovacije i jačanje konkurentnosti koja donosi brojne prednosti za poslovne subjekte i potrošače. Pred nama su brojni izazovi i mnoge prilike, osobito u smislu oslobađanja potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta i jedinstvenog tržišta usluga.
 
Naša je zadaća zajamčiti sigurnost proizvoda, štititi prava potrošača, informirati potrošače o proizvodima/uslugama, suzbijati postupanje koje je protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i smanjiti administrativna opterećenja.

IMCO surađuje sa svim državama članicama kako bi se zajamčilo da propisi o jedinstvenom tržištu budu provedivi te da se pravilno primjenjuju i pravovremeno provode.

Čast mi je predsjedati ovim važnim odborom i raditi s članovima svih političkih opcija na postizanju stvarnih prednosti za potrošače, poslovne subjekte i druge organizacije na jedinstvenom tržištu.


Vicky Ford
Predsjednica