Najnovije vijesti

12-01-2018 - 08:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Sljedeći prijenosi

22-01-2018 15:00 / 18:30 IMCO

Multimedijalna knjižnica

04-12-2017 - 15:11
IMCO Sjednica
22-11-2017 - 10:10
IMCO Sjednica
21-11-2017 - 14:36
IMCO Sjednica

Riječi dobrodošlice

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice