Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 24 September 2014 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 25 September (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

   
 
Glavna događanja
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

An analysis of the challenges related to defining a monitoring and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market - for use in the context of the European Semester exercise - is provided in this study. Based upon their research, the authors conclude that an integrated measurement system can be devised by combining different methodologies, including composite indicators, sets of indicators, sectoral tools and qualitative assessments.

 
Daljnje informacije
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
Vote on budget 2015 draft opinion

At their meeting on 8 September, IMCO members had an exchange of views on the 2015 budget draft opinion. They  adopted the amendments by bloc vote (32-4-0) and the draft opinion (30-4-0). IMCO's responsibility in the budget procedure mainly covers budget lines in titles 2 (Enterprise), 12 (Internal market), 14 (Taxation and customs union) and 17 (Health and consumer protection).

 
Daljnje informacije
 
 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
 
1. koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:
(a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b) pravo poslovnog nastana,
(c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;
 
2. funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;
 
3. promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.
 
4. politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Odbor IMCO nadležan je za zakonodavni nadzor i kontrolu propisa EU-a o slobodnom kretanju robe i usluga, slobodnom kretanju stručnjaka, politici u vezi s carinom, standardizaciji i ekonomskim interesima potrošača.  Članovi odbora svojim radom nastoje doprinijeti uklanjanju prepreka trgovinskoj razmjeni i pojednostavljenju zakonodavstva s ciljem jačanja konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu istodobno vodeći računa o interesima potrošača u cijelom nizu sektora.

Rad našeg odbora možete pratiti na ovim mrežnim stranicama na kojima su dostupni dnevni redovi, dokumenti sa sjednica, informacije o saslušanjima/radionicama, videoprijenosi i naš bilten.

Dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključno je za pokretanje prosperiteta, inovacije i jačanje konkurentnosti koja donosi brojne prednosti za poslovne subjekte i potrošače. Pred nama su brojni izazovi i mnoge prilike, osobito u smislu oslobađanja potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta i jedinstvenog tržišta usluga.
 
Naša je zadaća zajamčiti sigurnost proizvoda, štititi prava potrošača, informirati potrošače o proizvodima/uslugama, suzbijati postupanje koje je protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i smanjiti administrativna opterećenja.

IMCO surađuje sa svim državama članicama kako bi se zajamčilo da propisi o jedinstvenom tržištu budu provedivi te da se pravilno primjenjuju i pravovremeno provode.

Čast mi je predsjedati ovim važnim odborom i raditi s članovima svih političkih opcija na postizanju stvarnih prednosti za potrošače, poslovne subjekte i druge organizacije na jedinstvenom tržištu.


Vicky Ford
Predsjednica