Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 IMCO_PV(2019)07-10-1 PE639.741v01-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

06-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.690v01-00
IMCO

 

RADNI DOKUMENT Pripremni dokument za nacrt mišljenja o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ